Mustafa Kemal Ortaokulu'nun Yeniden Yapılması

II.Ulusal Mimarlık akımının ürünü olan Mustafa Kemal Ortaokulu özgün plan şemasında 28 sınıf olarak tasarlanan yapının inşaası 1947 yılında tamamlanmış ve aynı yıl eğitim öğretim hayatına Elazığ Lisesi olarak açılmıştır. İlerleyen yıllarda yapının ismi Atatürk İlköğretim Okulu’na ve en son olarak Mustafa Kemal Ortaokulu’na çevrilmiştir.

 

14.942,09 m2 arsa üzerine kurulu 26 derslikli 1605 öğrenci kapasiteli Mustafa Kemal Ortaokulu, atölye-işçilik sınıfı, fen laboratuvarı, resim sınıfı, konferans salonu, kütüphane, 2 adet bilişim teknolojileri derslikleri ve spor salonu olarak bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşmaktadır.

 

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde büyük hasar gören tescilli yapının Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararınca rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri hazırlanarak yıkılıp yeniden aslına uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir. Rekonstrüksiyon uygulaması ile aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mustafa Kemal Ortaokulu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yeniden eğitime açılmıştır.

Fotoğraflar