BURS DEVAM KOŞULLARI

Burs almaya hak kazanmış olan bursiyerlerin burslarının devam edebilmesi için aranan koşullar aşağıda yer almaktadır:

  • 4,00’ lük not sistemi geçerli ise en az 2,5 not ortalamasına; 100’lük not sistemi geçerli ise en az 60 not ortalamasına sahip olmak, (not ortalaması 2-2,5 arası olan bursiyerlerin bursları 1 defaya mahsus olarak devam edecektir.)
  • Dönem geçme sistemi var ise bir üst döneme geçmek, sınıf geçme sistemi var ise bir üst sınıfa geçmek,
  • Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi ve onaylı transkript belgesini, Vakıf web sitesi üzerinden Vakfa ulaştırmak,
  • Hazırlık sınıfını okuyanların, sınıfını geçmesi.
  • Disiplin cezası almamak ve yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.
  • Yanıltıcı beyanda bulunmamak.