BURS BAŞVURU KRİTERLERİ

Burs Başvurusunda bulunabilmek için asgari şartlar aşağıda yer almaktadır:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

Örgün Eğitim Lisans bursları, aşağıdaki koşulları sağlayan öğrencilere verilir:

 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Aşağıdaki üniversitelerde okumak / okumaya hak kazanmış olmak;
   • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
   • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
   • Yıldız Teknik Üniversitesi 
   • Gazi Üniversitesi
   • Fırat Üniversitesi
 • Aşağıdaki bölümlerde okumak / okumaya hak kazanmış olmak;
   • İnşaat Mühendisliği
   • Elektrik Mühendisliği
   • Makina Mühendisliği
   • Endüstri Mühendisliği
   • Jeoloji Mühendisliği
   • Maden Mühendisliği
   • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
   • Harita Mühendisliği 
   • Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği
   • Denizcilik Fakültesi
   • Mekatronik Mühendisliği
   • Hacettepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği

 

Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinde eksiklik olması durumunda yapılan başvurular geçersiz sayılır. Yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda, kazanılan burs hakkı iptal edilir.