KOLOĞLU EĞİTİM VAKFI

 

Koloğlu Eğitim Vakfı, Koloğlu Holding ve grup şirketlerinin uzun yıllardır yürüttüğü sosyal sorumluluk ve eğitime destek projelerinin daha bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütülmesi ve tek bir çatı altında toplanması hedefiyle kurulmuştur. 

Koloğlu Holding’in kurucuları Koloğlu ailesinin fertleri tarafından kurulan Vakıf, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite (lisans) öğrencilerine eğitim bursu vermektedir. 

Vakfın amacı; toplumun kültürel ve bilimsel gelişmesine katkı sağlamak için, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha kaliteli ve yaygın şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim ve öğretimlerini gerçekleştirmekte güçlük çeken başarılı öğrencilere yardım ve destek sağlamaktır.

 

“Okul Sırasından İş Sahasına” 

Ülkemizin Geleceği Gençlerimizin Yanındayız

Toplumsal sorumluluk ve insan kaynaklarına yatırım ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Koloğlu Holding, sürdürülebilir kalkınmanın önemine ve bu gayeye ulaşmada nitelikli insan gücünün ve eğitimin değerine inanmaktadır. 

Güzel yarınlar, Güçlü Türkiye için geleceğimizi inşa edecek gençlerimizi eğitim hayatları boyunca eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla destekliyor, burs desteklerinin yanı sıra Koloğlu Holding şirketlerinde staj olanakları ve mezun olduklarında grup şirketlerimizde iş fırsatları sunuyoruz. 

 

“Cumhuriyet değerleriyle büyüdüğümüz bu topraklarda imza attığımız projelerle ülkemizin kalkınmasında etkin rol aldık.  Bugün yurdun çeşitli bölgelerinde yükselen okullarımızla, bu okullardan mezun olan öğrencilerimizle ve Koloğlu Eğitim Vakfı aracılığıyla buluştuğumuz bursiyerlerimizle “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” aydınlık nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”